Pevnostní oblast Starého Města


Nacházíte se:
Šumpersko
Zavřít
Staré město pod Sněžníkem a jeho okolí ukrývá důmyslný systém nedobytných srubů (bunkrů) pohraničního opevnění z doby těsně před 2. světovou válkou.
Zavřít

Díky této naučné stezce se můžete blíže seznámit s promyšlenou soustavu železobetonových obranných staveb s rozsáhlými podzemními prostory - systém pěchotních srubů. Toho, kdo není příliš velkým fandou těchto technicko-vojenských památek, určitě nadchnou při této středně náročné procházce kolem Starého Města  nádherné výhledy do okolní klidné, turisty nepřeplněné krajiny, plné horských luk.

Výlet do pohnutých novodobých dějin severozápadního koutu Jeseníků začíná na staroměstském nádraží, kde je umístěna informační tabule. Od ní se vydáte po červenobílé značce, která vede spolu se žlutou turistickou značkou směrem na Květnou. Po té, co minete multifunkční hřiště a projdete výběžkem lesa na louku je nutno odbočit doprava, kde se nachází objekt StM-S 30 Potok, který je trochu "schovaný" v křoví v nadmořské výšce 537m. K objektu vede vyšlapaná cestička. Dále je nutné se vrátit směrem k  hřišti, kde přejděte mostek přes řeku a pokračujete po značce, která vás dovede až k autobusové zastávce Květná (řada domků pod vámi). Nyní se vydejte do kopce po červenobílé značce a dojdete ke dvěma objektům StM-S 31a Borek a StM-S 31b Ozdravovna (jako jediný má zachovalou hlavní střílnu), nacházejícím se v nadmořské výšce cca 590m, dále jděte lesem z kopce, dostanete se na silnici vedoucí ze Starého Města do Malého a Velkého Vrbna, přejděte ji a po levé straně bude zotavovna Morava (rekreační zařízení Policie ČR). Nad zotavovnou v nadmořské výšce 642m se nachází objekt StM-S 32 Krajní, jděte dále po červenobílé značce do kopce a dojdete k objektu StM-S 33 Lesík, stojícím v nadmořské výšce 677m. Tento objekty bývá v sezóně pro zájemce otevřený, prohlídka je komentovaná. Od Lesíku po ukazateli dojdete až k objektu StM-S 34 Svah s nadmořskou výškou 737m. Zpět do Starého Města se dostanete opět po červenobílém značení pod objektem Lesík se dáte doleva a polní cestou se dostanete na ulici Nová, tuto ulici projděte celou kopcem dolů až dojdete ke křížku, odtud se ulicí Jesenická dostanete na náměstí, a pka zpátk k nádraží.

Zajímavost

Dovolená v Jeseníkách se dá prožít všelijak, třeba s kamarády ve vojenském bunkru. Už několik let takhle tráví své volné dny členové Beton Bunker Clubu Kronfelzov, kteří pečují o opevnění státní hranice vybudované před začátkem II. světové války.

Zážitek z obdivu k umění našich předků trošku kalí historický fakt, že jedno z nejpropracovanějších hraničních opevnění v Evropě nebylo nikdy dobudované ani použité, a tak si mnozí z naučné stezky kolem Starého Města odnášejí možná více otázek než odpovědí.

Zastavení naučné stezky Staroměstské pevnostní oblasti

1. S 30 - "Potok"

2. S 31a - "Borek"

3. S 31b - "Ozdravovna"

4. S 32 - "Krajní"

5. S 33 - Lesík

6. S 34 "Svah"

Tipy v okolí


Informace o trase


Typ trasy:
naučná stezka
Obtížnost:
střední
Provoz:
letní
Délka trasy:
7.5 km
Celkové stoupání:
292 m
Celkové klesání:
293 m
Nejvyšší bod:
795 m. n. m.
Nejnižší bod:
516 m. n. m.

Výškový profil