Pěchotní srub StM - S 33 LESÍK - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Pěchotní srub StM - S 33 LESÍK


Nacházíte se:
Staré Město

Během letních prázdnich i dalších svátků bývá srub Lesík nebo Krajní otevřený, můžete tady absolvovat komentovanou prohlídku. Najdete tady i drobné občerstevní v podobě chlazených nápojů. Je součástí celého systému pěchotních srubů v blízkosti Starého Města.

Samostatný pěchotní srub oboustranný dvoukřídlý, 2. třída odolnosti. Pěchotní srub byl k výstavbě zadán 5.5.1938. Za okupace byly objekty StM – S 33 vytrženy střílny hlavní výzbroje. Od roku 1996 jsou prováděny rekonstrukční práce. Výzbroj by po dokončení tvořila dvě dvojčata těžkých kulomětů a pět lehkých kulometů. Na objektu měl být osazen pancéřový pěchotní zvon. Osádku by po dokončení objektu tvořilo 18 vojáků.

Objekt je situován na západním svahu kóty 796,9 m n.m., vpravo od silnice ze Starého Města pod Sněžníkem do Malého Vrbna. 
Přístupová trasa pro pěší je z náměstí ve Starém Městě pod Sněžníkem 200 m směr Branná, u křížku doleva a dále 2 km po louce starou bunkrovou cestou do kopce. Vede tam i značená naučná stezka Pevnostní oblast Strého Města. Další vhodná přístupová trasa vede z městečka Branná po linii opevnění.

Zavřít

Turistické informace