Fort XIII


Nacházíte se:
Fort byl vybudován v letech 1851-1854 z cihelného zdiva a lomového kamene. Stavba byla unikátem v dobách habsburské monarchie.

Během druhé světové války byla ve fortu umístěna jednotka Hitlerjugend, která při osvobozování kladla odpor, o čemž svědčí pozůstatky boje na stěnách. 2. května 1945 bylo u objektu popraveno 17 českých vlastenců, kteří se pokusili v obci Kožušany o povstání. Až do roku 1998 byl objekt využíván Armádou ČR jako muniční skladiště.

V současné době prochází náročnou rekonstrukcí s cílem uvést vše co možná nejvíce do původního stavu. Buduje se zde vojenská hospoda a částečně již funguje expozice historických vozidel ČSLA. Zachovalá nebo renovovaná část objektu je s po předchozí dohodě přístupná veřejnosti.

Turistické informace


I. P. Pavlova
772 00 Olomouc
Provozní doba

Po předchozí tel. dohodě.