Hrobka rodiny Kleinů - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Hrobka rodiny Kleinů


Nacházíte se:
Sobotín

Někdejší slávu průmyslnického rodu Kleinů v Sobotíně připomíná rodová hrobka. Do objektu je možné nahlédnout mříží do hlavního vstupu.

Projekt výstavby hrobky vypracoval v září 1880 Wenzel S. Baumheyer a stavební práce byly zahájeny o rok později.

Hrubá stavba stála již v roce 1885. V následujících třech letech se pracovalo na konečných a vnitřních úpravách mauzolea, včetně realizace nástěnných a nástropních maleb, které pochází od vídeňského malíře Franze Jobsta.

Kaple s podzemní hrobkou je situována uprostřed rozsáhlého parku a zřetelně inspirovaná dílem slavného italského renesančního architekta Andrea Palladia. Samotná budova vyniká bohatou sochařskou a kamenickou výzdobou.

Svou honosností se nezadala s rodinnými hrobkami předních šlechtických rodů v českých zemích.

V roce 1997 se Obec Sobotín stává majitelem hrobky a dne 4. prosince 1999 došlo k vyzvednutí ostatků a jejich následnému uložení do rodinné hrobky u kostela sv. Vavřince v Sobotíně.

Architektonicky cenný objekt stojí na okraji parku, blízko silnice 1/44. 

Zavřít

Turistické informace


Sobotín