Mechová jezírka - Rejvíz - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Mechová jezírka - Rejvíz


Nacházíte se:
Zlaté Hory
Pro rodiny s dětmi

Přímo okouzlujícím dojmem působí na návštěvníky unikátní vodní plocha mechového jezírka na Rejvízu, ke kterému vedou dřevěné chodníčky.

Rejvízská jezírka jsou obestřena bájemi a pověstmi - namátkou O zatopeném hříšném městě Hunohradě, O pastýři Gillovi,O třech růžích, O kolářské paličce, O oslí hlavě a jiné.
Říká se také, že kdo není hříšný, i dnes prý uvidí pod hladinou jezera věž hunohradského kostela.
 
 Největší mocnost rašeliny byla naměřena v prostoru Malého mechového jezírka a to 6,60 metrů. Velké mechové jezírko je přístupno naučnou stezkou po haťovém chodníku. Samostatné jezírko je hluboké až 2,90 m při ploše hladiny 1 692 m2. Podle výzkumu Dr. Roberta Fahla roste v rašeliništi kolem dvě stě druhů rostlin a travin, padesát druhů mechorostů a žije tam na padesát druhů hmyzu. Ze vzácných druhů fauny se v rezervaci vyskytuje žluťásek borůvkový, různé vážky, myšice lesní, zmije bahenní, žáby, mloci atd. Z rostlin můžeme vidět lilii zlatohlavou i cibulkonosnou, vřes, kýchavici, pryskyřník sudetský, havez česnáčkovitou, borovici blatku, břízu pýřitou, lýkovec vonný, rojovník sibiřský a dokonce masožravou rosnatku okrouhlolistou.
 
K mechovým jezírkům se dostanete po značené turistické trase (trase naučné stezky) přímo z osady Rejvíz (je to cca 2 km), kde se nachází placené parkoviště.
 
Zavřít

Turistické informace


Naučná stezka Rejvíz - Mechové jezírko
Rejvíz
Zlaté Hory 793 76

Víte že


  • Nadmořská výška blat se pohybuje od 731 do 804 m n.m. Rezervaci tvoří vrchovištní rašeliniště kolem Malého a Velkého mechového jezírka. Jejich vznik se odhaduje na období před šesti až devíti tisíci lety. Celé území leží v mělké pánvi s nepropustným podložím, tvořeným jílovitými sedimenty nasedajícími na devonské horniny.