Přírodní rezervace Přemyslovské sedlo - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Přírodní rezervace Přemyslovské sedlo


Nacházíte se:
Kouty nad Desnou

Přírodní rezervace vyhlášená v roce 1999 se nachází v pramenné oblasti Přemyslovského potoka, mezi Přemyslovem a Novými Losinami.

Předmětem ochrany jsou rostlinná společenstva rašelinných a mokrých luk, která jsou v této oblasti zcela ojedinělá. Vyskytují se zde zvláště chráněné druhy rostlin, například rašeliník,  rdesno hadí kořen nebo chráněné druhy orchidejí -  prstnatec Fuchsův a prstnatec májový.

Zavřít