Přírodní rezervace Račí údolí


Nacházíte se:
Javorník

Malebné, úzké údolí s četnými skalními výchozy, z nichž nejznámější jsou Čertovy kazatelny s nádhernou vyhlídkou.

Území bylo vyhlášeno rezervací roku 1998, v této lokalitě byl doložen výskyt čápa černého a výra velkého.

Ostatní aktivity

cykloturistika, houbaření, pěší turistika

Víte že


  • Račí údolí je oblíbeným místem pro pořádání dětských táborů nebo různých větších oslav.
  • Naleznete tady také nedávno opravenou secesní tančírnu - místo pro pořádání kulturních akcí.