Čertovy kazatelny


Nacházíte se:
Javorník

Jedna z nejkrásnějších skalních vyhlídek se nachází při cestě na zříceninu hradu Rychleby v Rychlebských horách.

vyhlídkové plošiny, která se zde nachází, je překrásný výhled do spodní a kaňonovité části Račího údolí s hustými, zčásti původními pralesními lesy. Kousek pod hlavní skálou se nachází několik menších skalek, z nichž některé jsou taktéž zajištěny železným zábradlím. Nad skálou je dřevěný přístřešek. celé toto tajemné místo je obklopeno překrásným a velice působivým bukovým lesem.

Z geologického heldiska se jedná o bizarní útvar rulových skal nad údolím Račího potoka. V jeho dolní části byla roku 1998 vyhlášena přírodní rezervace, jejímž posláním je ochrana lesních porostů pralesovitého charakteru.

Ostatní aktivity

horolezectví, pěší turistika