Víte že


  • Račí údolí je oblíbeným místem pro pořádání dětských táborů nebo různých větších oslav.
  • Naleznete tady také nedávno opravenou secesní tančírnu - místo pro pořádání kulturních akcí.