Vodopády Bílé Opavy


Nacházíte se:
Atraktivní přírodní útvar
Romantický kaňon horské bystřiny s řadou kaskád vzdálený zhruba 2 km od Karlovy Studánky, lokalitou prochází značená turistická trasa. Chráněné území je součástí národní přírodní rezervace Praděd, předmětem ochrany jsou zejména původní smrkové porosty.

Ostatní aktivity

pěší turistika