Národní přírodní rezervace Praděd - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Národní přírodní rezervace Praděd


Nacházíte se:
Kouty nad Desnou

NPR Praděd jako jedna z největších rezervací v České republice vznikla v roce 1991 spojením šesti státních přírodních rezervací - Petrovy kameny, Velká kotlina, Malá kotlina, vrchol Pradědu, Divoký důl a Bílá Opava.

Jde o území se zachovalou přírodou nejvyšších poloh Jeseníků mající charakter severské tundry, jak ji známe z Alp či polárních oblastí. Přirozené bezlesí nad horní hranicí lesa, které se vyvinulo ve výšce okolo 1350 m n.m., má charakter vrcholových skal, alpínských holí a pramenišť, je doplněno o plochy lavinových drah v Malé kotlině, karoidu Mezikotlí a karu Velké kotliny. Lesní porosty pokrývají nižší partie rezervace. Jsou to porosty 7. bukosmrkového a 8. smrkového lesního vegetačního stupně. Jedná se o klimaxové smrčiny s příměsí jeřábu, níže buku a klenu, které mají místy pralesovitý charakter. V údolí Bílé Opavy a v okolí Eustachovy chaty se nachází unikátní zbytky porostů smrku horského, jesenického ekotypu s charakteristickou úzkou kuželovitou korunou a skloněnými větvemi.

Tipy pro pěší tursitiku

Na území NPR Praděd nalezneme mnoho značených tras a naučných stezek. Pohybovat se mimo tato značená území je zakázáno, v zimě navíc hrozí lavinové nebezpečí.  Vzácnou přírodu a nádherné výhledy vás čekají, mj., během horských túr:

Zavřít

Turistické informace


Informační centrum Karlova Studánka