Z Bouzova do podzemí II


Nacházíte se:
Haná
Zavřít
Objevte poklady, které ukrývá podzemí - navštivte Javoříčské a Mladečské jeskyně.
Zavřít

Náš výlet zahájíme v obci Bouzov, jejíž dominatou je bezesporu  majestátní hrad Bouzov.  Z Bouzova se vydáme po cyklotrase č. 512 přes Podolí a Hrabí do Bílé Lhoty, kde doporučujeme návštěvu zdejšího arboreta. Z Bílé Lhoty po silnici (musíme objet přírodní park Třesín a jinak než po silnic to nejde) do Mladče, kde se poprvé můžeme vydat do podzemí do Maldečských jeskyní, které patří mezi archeologické lokality světového významu . Z Mladče pojedeme po cyklotrase č. 6033  přes Sobáčov kolem rybníků, kde se můžete občerstvit,  přes Chudobín, který je známý díky svým třem kostelům, z nichž každý je zasvěcen jiné církvi, přes Haňovice a Myslechovice do Choliny. V Cholině se nachází Hanácké muzeum, kde se můžete dozvědět něco o regionu, v němž se nacházíte - o Hané. V Cholině odbočíme na cyklotrasu č. 6245, která nás dovede do Loučky, kde se napojíme na cyklotrasu č. 6025, po které dojedeme přes Slavětín a Střemeníčko do Javoříčka a tady můžeme po druhé sestoupit do podzemí. Zdejší Javoříčské jeskyně vynikají krásnou krasovou výzdobou. Javoříčko se bohužel zapsalo na konci 2. světové války smutně i do historie - vypálení obce nacisty  připomíná památník a také expozice. Z Javoříčka budem pokračovat po cyklotrase č. 6025 zpět na Bouzov. 

Informace o trase


Typ trasy:
cyklotrasa
Obtížnost:
nízká
Provoz:
celoroční
Délka trasy:
38.1 km
Celkové stoupání:
452 m
Celkové klesání:
452 m
Nejvyšší bod:
482 m. n. m.
Nejnižší bod:
237 m. n. m.

Výškový profil