Mladečské jeskyně - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Mladečské jeskyně


Nacházíte se:
Mladeč
Se slevovou kartou - 21-25%

Mladečské jeskyně světového významu jsou součástí CHKO Litovelské Pomoraví.  Jsou patrně nejstarším, největším a nejsevernějším sídlištěm moderních lidí (kromaňonců) v Evropě, kteří zde prokazatelně žili již před více než 31 tisíci lety. 

Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín.

Archeologické nálezy prokazují, že Třesín byl osídlen lidmi už do starší doby kamenné (paleolitu). K nálezům pozůstatků nejstarších obyvatel patří řada lebek a části koster mužů, žen i dětí cromagnonského typu, kteří prokazatelně holdovali kanibalismu. Vykopáno tu bylo také značné množství dnes již vymřelých druhů obratlovců - mamuta, jeskynního lva, jeskynního medvěda a dalších. Nejvíce nálezů pochází ze vstupního Dómu Mrtvých, kde jsou dones zachována i původní pravěká ohniště.

Jeskyně mají celkem 1250 metrů chodeb. Návštěvní okruh je dlouhý 380 metrů s malou archeologickou expozicí. Teplota vzduchu je 8° C.

Naučná stezka Třesín  vede přímo kolem jeskyní. Jedná se o okruh o délce 5 km, na stezce potkáte Čertův most a také jednu raritu -  průchodnou  malou jeskyni (v sezóně).

Dopravní info

Dálnice D35, EXIT 245 Mladeč. Parkování na odstavném parkovišti nebo na návsi v centru Mladče.

Trať 308 Litovel - Mladeč, zastávka Mladeč jeskyně

Tip pro Vás

Více informací o zajímavých místech v okolí a tipy na výlet nejdete v popisu lokalit Bouzovsko a Litovelské Pomoraví. 

 

Zavřít

Turistické informace


783 21 Mladeč

Víte že


  • Z povrchového sídlení pocházejí nálezy z mladší doby kamenné (neolitu), starší doby bronzové a z kultur lužickoslezské i slovanské. Ze středověku pocházejí válečné nebo epidemické hroby, odťaté lebky zajatců nebo zločinců, železné předměty, jezdecká soška a jiné nálezy.
  • Podle historických záznamů byl Třesín, ležící na obchodní cestě z Čech do Olomouce, ve středověku nejobávanějším místem, kde povozy byly často přepadány a jejich doprovod pobit nebo unesen.

Natáčelo se zde