Mladečské jeskyně


Nacházíte se:
Mladeč
Se slevovou kartou - 22-50%

Mladečské jeskyně se nacházejí v CHKO Litovelské Pomoraví. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín.

Archeologické nálezy prokazují, že Třesín byl osídlen lidmi už do starší doby kamenné (paleolitu). K nálezům pozůstatků nejstarších obyvatel patří řada lebek a části koster mužů, žen i dětí cromagnonského typu, kteří prokazatelně holdovali kanibalismu. Vykopáno tu bylo také značné množství dnes již vymřelých druhů obratlovců - mamuta, jeskynního lva, jeskynního medvěda a dalších. Nejvíce nálezů pochází ze vstupního Dómu Mrtvých, kde jsou dones zachována i původní pravěká ohniště.

Z povrchového sídlení pocházejí nálezy z mladší doby kamenné (neolitu), starší doby bronzové a z kultur lužickoslezské i slovanské. Ze středověku pocházejí válečné nebo epidemické hroby, odťaté lebky zajatců nebo zločinců, železné předměty, jezdecká soška a jiné nálezy. Podle historických záznamů byl Třesín, ležící na obchodní cestě z Čech do Olomouce, ve středověku nejobávanějším místem, kde povozy byly často přepadány a jejich doprovod pobit nebo unesen.

Dopravní info

Dálnice D35, EXIT 245 Mladeč. Parkování na odstavném parkovišti nebo na návsi v centru Mladče.

Trať 308 Litovel - Mladeč, zastávka Mladeč jeskyně

 

Turistické informace


783 21 Mladeč
Provozní doba
duben, říjen; úterý-neděle; 09:00 - 15:00
květen-srpen; úterý-neděle; 09:00 - 16:30
září; úterý-neděle; 09:00 - 16:00
Vstupné
Trasa 350 m (40 min); základní 120 Kč | senioři 100 Kč | snížené 60 Kč

Víte že


  • Jeskyně patří mezi archeologické lokality světového významu, jsou patrně nejstarším, největším a nejsevernějším sídlištěm moderních lidí (kromaňonců) v Evropě, kteří zde prokazatelně žili již před více než 31 tisíci lety.
  • Jeskyně mají celkem 1250 metrů chodeb. Návštěvní okruh je dlouhý 380 metrů s malou archeologickou expozicí. Teplota vzduchu je 8° C.

Natáčelo se zde