Nové Zámky - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Nové Zámky


Nové Zámky

Nedaleko Litovle  najdete v CHKO Litovelské Pomoraví romantický areál Nové Zámky, jemuž dominuje dvoupodlažní empírový lovecký zámek, který je situován v přírodním parku, který zvolna přechází do volné přírody, v níže jsou umístěny drobné romantické stavby. Zvláštností zámku jsou především vnější neporušené empírové fasády.

Pohled do hitorie

Ve 2. polovině 16.  století zde postavili pánové z Boskovic nevelký renesanční lovecký zámeček. Později panství získali Lichtensteinové, kteří sídlo v roce 1690 nechali přestavět do podoby rozsáhlejší barokního zámku. V roce 1805 zámek vyhořel, ale mezi lety 1813–1820 byl opět obnoven podle plánů lichtenštejnského architekta Josefa Hardtmutha a získal současnou empírovou podobu. Lichtensteinové nechali upravit krajinu kolem novozámeckého paláce jako přírodní anglický park, který zvolna přechází do volné přírody.

Zámek a park sloužily především pro pobyt v době lovů a občas též jako letní sídlo. V části byly kanceláře lesního úřadu, od konce 19. století byl zámek přeměněn na kanceláře správy úsovského panství. Administrativním potřebám Lichtenštejnů sloužil do roku 1945.

Romantický park

Park vznikl podle projektu Bernarda Petriho, podle jehož návrhu vznikl i areál parku v Lednici. Zámecký park o rozloze 5,22 ha je ojedinělou ukázkou přírodně krajinářského parku v lužní krajině a podobně jako v Lednici a Valticích i zde vyrostla celá řada drobných romantických staveb:  Obelisk ( 18 metrů vysoký, bývá označován jako Komín), Templ - Chrám přátelství (stavba s kulatou klenbou, podepřená iónskými sloupy, odkud se nabízí jedinečný pohled na splav u Řimic), pozůstatky Rytířské síně (s krásným výhledem na zámek),  jeskyně Podkova (jeskyně je průchozí) a Čertův most.  

Zámek není přístupný, ovšem park i romantické stavby jsou veřejně přístupné. 

Tipy pro pěší turistiku

Přírodní krásy poznáte na NS Romantický areál Nové zámky  nebo při putování romantickým areálem.

Určitě si nenechte ujít nedaleké Mladečské jeskyně.

Cyklotip

K poznání a hlavně k ochutnávce láká cyklotrasa Ochutnej Moravu na kole. 

Tip pro rodiny s dětmi

Doporučujeme návštěvu rodinné farmy Doubravský Dvůr, kde můžete zjistit, jak vypadá život na farmě, a třeba si i koupit místní produkty. Za ochutnání stojí místní skvělá domácí zmrzlina.

Tip pro Vás

Více informací o zajímavých místech v okolí a tipy na výlet nejdete v popisu lokalit Bouzovsko a Litovelské Pomoraví. 

Zavřít

Turistické informace


Víte že


  • Od 18. století byly Nové Zámky známy kvalitním chovem ušlechtilých koní. Na tuto tradici navázal Dvůr Nové Zámky s jezdeckým areálem, který nabízí vyjížďky na koních, komentované prohlídky novozámeckého areálu i ubytování. www.dvurnovezamky.cz