Arcidiecézní muzeum - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Arcidiecézní muzeum


Nacházíte se:
Olomouc
Se slevovou kartou zdarma
Bezbariérový cíl

Arcidiecézní muzeum sídlí v budovách kapitulního děkanství a v areálu národní kulturní památky Přemyslovský palác.

Součástí prohlídkové trasy je i románský biskupský palác Jindřicha Zdíka (Přemyslovský palác) a kaple sv. Barbory. Stálá expozice muzea seznamuje návštěvníky s duchovní kulturou olomoucké arcidiecéze. V obrazárně jsou zastoupena špičková malířská díla shromažďovaná olomouckými biskupy od 16.století. Součástí objektu je i koncertní sál "Mozarteum", pojmenovaný na památku zdejšího pobytu slavného hudebního skladatele W. A. Mozarta. Muzeum nabízí také 25 sluchátek audioprůvodce v češtině, angličtině, němčině a polštině.

STÁLÉ EXPOZICE

Románský biskupský palác

Jedná se o nejvýznamnější stavební památku palácového typu v českých zemích. Podle průzkumů palác vznikl těsně před polovinou 12. století. Přestože se z budovy dochovala jen severní a západní obvodová zeď, kvalita sochařské výzdoby sdružených dvojdílných a trojdílných románských oken svědčí o řemeslné i umělecké zručnosti stavebníků. Kolem poloviny 14. století byla zbořena románská křížová chodba a na jejím místě vznikl nový ambit ve slohu vrcholné gotiky. Na stěnách křížové chodby se zachovaly pozdně gotické a raně renesanční nástěnné malby z 1. čtvrtiny 16. století, které představují novozákonní biblické výjevy. Ke gotické křížové chodbě byly postupně přistavěny dvě kaple: na západní straně vznikla v 1. polovině 14. století kaple sv. Anny (přestavěná v 17. století) a na severní straně v 1. polovině 15. století kaple sv. Jana Křtitele. Zde je umístěna expozice fragmentů architektonické a sochařské výzdoby baziliky sv. Václava a paláce, archeologických nálezů, mincí a rukopisů

Ke slávě a chvále - 1000 let duchovní kultury na Moravě II

Stálá expozice Arcidiecézního muzea je sestavena do dvou základnách okruhů, z nichž první nazvaný Umění olomoucké diecéze je koncipován chronologicky a zahrnuje všechny umělecké obory (architektonické fragmenty, malířství, sochařství, umělecké řemeslo - zlatnické práce i textilie aj.).

V dalším expozičním okruhu nazvaném Sběratelství olomouckých biskupů je představena obrazová kolekce zahrnující významná díla italské, nizozemské i středoevropské provenience. Původ sbírky sahá do 17. století a tvoří jednu z nejkvalitnějších středoevropských kolekcí starého malířství.

Další část arcibiskupského sběratelství naznačují soubory slonovinových řezeb a numismatických památek. Expozici doplňují navazující tématické celky. Speciální prostory Kabinetu textilu a především trezorové Klenotnice představují uniPrkátní výběr liturgických textilií a zlatnických předmětů z období gotiky, renesance a baroka. Archeologické nálezy podchycují bezmála šest tisíc let osídlení Olomoucka a význam lokality ve velkomoravské době.

Představena je rovněž samotná instituce arcibiskupství, osobnosti jednotlivých biskupů a arcibiskupů. Zvláštní místo je věnováno i významným kapitolám z hudebních dějin diecéze s důrazem na mecenát olomouckých biskupů a arcibiskupů.

Prostor kaple sv. Barbory seznamuje prostřednictvím liturgických předmětů s principy bohoslužebné praxe a jejího symbolického jazyka v kontextu církevního roku.

I děti se během prohlídky zákldního okruhu zabaví - jsou pro ně přichystány různé skládačky, puzzle nebo velké obrázkové kostky. V malém dětském koutku pak najou i hravé tématické pracovní listy nebo zvláštnost - obří tužku.

Novinky 2023

 •  Nová expozice – Zde se nacházíte. Svatováclavské návrší v proměnách staletí
  Čeká vás řada archeologických nálezů i uměleckých děl od 5. tisíciletí před naším letopočtem až po současnost.
  Část expozice patřÍ novým médiím a digitálnímu obsahu - např. virtuální vizualizace prostoru svatováclavského návrší – v pravěku, středověku a novověku, vč. 3 kovových modelů svatováclavského návrší.
  Dále si můžete prohlédnout faksimilie vzácného Olomouckého horologia (zvaného také Olomoucký kolektář) z první poloviny 12. století vytvořenou na objednávku biskupa Jindřicha Zdíka (asi 1083-1150). Ilustrovaný rukopis zahrnuje na 161 listech pergamenu kolekci liturgických textů. Kodex se stal kořistí švédské armády během třicetileté války a je dodnes uložen v Královské knihovně ve Stockholmu.  
  Expozici  může doprovodit komiks z dílny Martina Šinkovského a Petra Nováka (Ticho 762) – příběh mladého horolezce, který se shodou různých okolností se stane cestovatelem v čase... (k zakoupení na pokladně)
  Součástí expozice je i edukační místnost s virtuální herní konzolí, kde si budou moci zájemci vyzkoušet stavbu katedrály.

 

 • K pozlacenému kočáru biskupa Troyera přibude pro představu návštěvníků bohatý barokní postroj na umělecké konstrukci koně.
 • Nově jsou zpřístupněny všechny čtyři ramena přízemní gotické křížové chodby se středověkými nástěnnými malbami. Dostanete se i do menší upravené rajské zahrady uprostřed budovy. Zpřístupněno je i téměř celé první patro s původními románskými okny.

 

Informace k prohlídkám

Prohlídky Arcidiecézního muzea Olomouc jsou bez průvodce. V expozicích jsou popisky v češtině a angličtině. Kromě toho lze pro stálou expozici Ke slávě a chvále a pro Zdíkův palác využít audio guide (webová aplikace na www.muo.cz nebo pro mobily v rámci aplikace TourStories) v češtině, angličtině, polštině, němčině, ruštině, čínštině a korejštině. 

Zavřít

Turistické informace


Václavské náměstí 3
771 11 Olomouc

Víte že


 • Arcidiecézní muzeum Olomouc získalo jako první v České republice prestižní označení "Evropské dědictví" (European Heritage Label). Cílem označení Evropské dědictví není jen ochrana pamětihodností, ale také zdůraznění jejich celoevropského rozměru a podpora vzdělávacích a propagačních aktivit.
 • Arcidiecézní muzeum pořádá umělecké a kulturní programy, kromě výstav organizuje komentované prohlídky, besedy, festivaly, workshopy, semináře a konference, a propojuje tak kulturní a uměleckou rovinu se životem muzejní instituce.

Osobnosti


 • Papež Jan Pavel II.
 • Václav III.
 • Wolfgang Amadeus Mozart