Bazilika minor Navštívení Panny Marie - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Bazilika minor Navštívení Panny Marie


Nacházíte se:
Olomouc
Bezbariérový cíl

Bazilika na Svatém Kopečku je nepřehlédnutelnou dominantou a také chloubou Olomouce. K chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku po staletí směřovaly kroky tisíců poutníků a i dnes patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším poutním místům v České republice. 

Historie a architektura chrámu

Chrám vybudovali premonstráti v 17. a 18. století na místě kapličky, kterou zničili Švédové. Unikátní je orientace chrámu, kdy hlavní osa nesměřuje od východu k západu, ale chrám je pootočen průčelím k mateřskému klášteru Hradisko. Kněz, který žehnal od oltáře věřícím, díky tomu prý při otevřených dveřích žehnal i klášteru. 

Jedná se o barokní kostel s dvouvěžovým průčelím. K budově chrámu přiléhají po stranách boční křídla s atikou nesoucí sochy dvanácti apoštolů a dvou světců - sv. Šebestiána a sv. Rocha. Za kostelem se nachází ambit a kaple Panny Marie. Jednolodní interiér chrámu je ve střední části zaklenuý masivní kupolí. Po stranách lodi jsou boční kaple.

Na výzdobě interiéru se podílela řada místních i zahraničních umělců. Jan Kryštof Handke vymaloval pendantivy kupole alegoriemi čtyř světadílů. V kapli sv. Augustina se nachází oltářní obraz, jehož autorem je rovněž J. K. Handke a je považován za jedno z nejkvalitnějších malířových děl.

Dnes je věhlas poutního místa obnoven a každoročně se zde konají nezapomenutelné poutě, bohoslužby i chrámové koncerty. V roce 1995 povýšil papež Jan Pavel II. chrám na baziliku minor.

Nové prohlídkové okruhy

Toto významné poutní místo prochází dlouhodobou rekonstrukcí, jejíž druhá etapa byla dokončena v roce 2021. Díky rekonstrukci je nyní tento barokní skvost v perfektním stavu a návštěvníků se nově otevírají dosud uzavřené prostory.

Novinkou je prohlídkový okruh, který zavede návštěvníky na kůr, odkud je jedinečný pohled do chrámu, a provede je také dosud nepřístupnými reprezentačními sály.

Návštěvníci mohou navštívit také Svatokupecké muzeum, v němž jsou vystaveny monstrance, relikviáře, mešní roucha a nebude chybět ani expozice poutnictví. Prohlídkový okruh muzeem má dvacet zastavení s popisky a QR kódy, přičemž první zastavení se nachází už venku před bazilikou.

Tipy pro rodiny s dětmi

Určitě si nenechte ujít návštěvu nedaleké ZOO Olomouc.

Tipy pro pěší

Pokud se chcete pokochat i úžasnou okolní přírodou, můžete se vydat např. po naučné stezce Svatý Kopeček 

Tip pro Vás

Více informací o zajímavých místech v okolí a tipy na výlet nejdete v popisu lokalit OlomoucÚdolí Bystřice. 

Zavřít

Turistické informace


Sadové náměstí 1
779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Víte že


  • Podle pověsti poutní místo založil olomoucký měšťan a obchodník s vínem Jan Andrýsek postavením kaple, kterou si na něm ve snu vyžádala Panna Marie.
  • Hlavní pouť probíhá na svátek Navštívení Panny Marie (31. 5.), v neděli po svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.) a následující pondělí a úterý a také poslední neděli v říjnu.

Osobnosti


  • Jiří Wolker
  • Papež Jan Pavel II.