Čarodějnické procesy na Jesenicku - expozice


Nacházíte se:
Jeseník
Se slevovou kartou zdarma

Jak krutá byla realita života pro mnoho místních obyvatel na Jesenicku v 17.století se můžete přesvědčit během návštěvy sklepení Vodní tvrze.

Nešťastným obdobím dějin Jesenicka, během kterého zemřely stovky nevinných lidí, provází stálá expozice v zrekonstruovaných prostorách sklepení Vodní tvrze v Jeseníku. Inkviziční procesy na území vratislavského biskupství, kam jesenický region územně patřil, sužovaly tehdejší Slezsko od roku 1622 až do roku 1695 a co se týče jejich rozsahu, nemají ve Střední Evropě obdoby. Tohoto vyvražďování se účastnil také nechvalně proslulý inkvizitor Jindřich Boblig z Edelstadtu (dnešní Zlaté Hory), hlavní postava čarodějnických procesů ve Velkých Losinách.

Gotická věžová tvrz stála v Jeseníku už v první polovině 13. století a tvořila jedinou ochranu města bez hradeb. V roce 1996 našlo ve zdech Vodní tvrze sídlo nově zřízené Vlastivědné muzeum Jesenicka a o rok později začala postupná celková rekonstrukce památky. Expozice čarodějnických procesů byla vytvořená v roce 2011.

Až po několika staletích tak můžeme i díky otevření polských církevních archivů poznat brutalitu, s jakou "vyšetřovatelé" v 17. století nutili obyčejné lidi i zámožné měšťany k přiznání jejich spojení s ďáblem. Sklepy Vodní tvrze návštěvníkovi dopodrobna odhalí hysterii této doby díky modernímu vybavení včetně audioprůvodce ve čtyřech jazycích, dotykových displejů nebo filmu o první jesenické oběti inkvizice, promítaného na stěnu vytvořenou z takzvané suché mlhy. Vystavené jsou také přesné ruční kopie důležitých listin i repliky dobových mučících nástrojů.

Upozornění:

Expozice je návštěvníkům přístupná celoročně, ale vstupenky je nutné si rezervovat na určitý den a hodinu. Krutosti inkvizičních tribunálů jsou zpracovány velice realisticky, prohlídka sklepení proto není vhodná pro děti mladší 13 let.

Ostatní aktivity

prohlídka, průvodcovství, stálá expozice

Turistické informace


Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o.
Zámecké náměstí 1
790 01, Jeseník