Vlastivědné muzeum Jesenicka - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Vlastivědné muzeum Jesenicka


Nacházíte se:
Jeseník
Se slevovou kartou zdarma

Ve Vodní tvrzi najdete expozice věnované místní přírodě a hlavně  - dějinám Jesenicka. Určitě si nenechte ujít  expozici o neblaze proslulých čarodějnických procesech.

Městské muzeum v Jeseníku (tehdejším Frývaldově) bylo založeno na podzim roku 1900 v časech velkého zájmu společnosti o vlastivědu a slovanské kořeny. Do muzejního fondu přispívali lidé ze širokého okolí a jeho prvním sbírkovým předmětem se stal železný kříž s letopočtem 1646, související s pověstí o jesenickém katovi. Expozice byly slavnostně otevřené v prosinci roku 1905. Po několika málo letech si rozšiřování sbírek vyžádalo přesídlení muzea a díky domluvě s představiteli vratislavského biskupství, ke kterému Jesenicko tehdy náleželo, se podařilo pro tyto účely získat prostor Vodní tvrze.

Začátkem 30. let 20. století tak mohlo být muzeum znovu otevřené v novém, do jeho činnosti pak ale výrazně zasáhla II. světová válka. V roce 1945 se zbytek sbírkového fondu, který se po několikerém stěhování podařilo dát dohromady, opět vrátil do prostor tvrze a muzeum postupně obnovilo svoji činnost. 

Od roku 2007 prochází dlouhodobou rekonstrukcí. V současné době nabízí stálé expozice historie a archeologie Jesenicka regionu, fauny a flóry Jesenicka a v jejím sklepení se otrlejší návštěvníci mohou nově seznámit s historií čarodějnických procesů na Jesenicku. V muzeu se ve dvou výstavních sálech pravidelně střídají krátkodobé výstavy.

Součástí muzea je také rodný dům Vincence Priessnitze, zakladatele léčebných lázní v Jeseníku.

 

Zavřít

Turistické informace


Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o.
Zámecké náměstí 1
790 01, Jeseník