Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví


Nacházíte se:
Litovel

Ojedinělá vnitrozemská říční delta s cennými biotopy i turistickými atraktivitami. Přímo v srdci Hané se mezi starobylými městy Olomoucí a Mohelnicí se rozprostírá Chráněná krajinná oblast (CHKO) Litovelské Pomoraví. Tvoří ji komplex rozsáhlých lužních lesů a luk, unikátní v rámci celé Evropy. Jádrem Litovelského Pomoraví je hlavní přírodovědecký fenomén celé oblasti - vnitrozemská říční delta. Mimo to zahrnuje území CHKO i chlumní listnaté lesy Doubrava a krasový vrch Třesín s přístupnými Mladečskými jeskyněmi.

 

 

CHKO Litovelské Pomoraví byla zřízena v roce 1990. Její celková plocha činí 96 km2. Jedná se o úzký, 3 až 8 kilometrů široký pruh okolo ramen řeky Moravy. Uprostřed tohoto jedinečného přírodního systému leží královské město Litovel. Právě ono propůjčilo svůj název celé chráněné oblasti.

Litovelské Pomoraví je mimořádné a výjimečné hned v několika směrech. V neobyčejně zachovalých a nenarušených lužních lesích, nivních lukách a mokřadech se vyskytuje celá řada vzácných rostlin a živočichů. Hvozdy obklopující spleť říčních ramen Moravy navíc již od středověku plní významnou protipovodňovou funkci. Severní část CHKO mezi Litovlí a Mohelnicí střežená vápencovým vrchem Třesínem se zase pyšní neméně významnou kulturou chlumních listnatých lesů Doubrava, ležících na území někdejšího lichtenštejnského panství. Lichtenštejnové se v okolí Nových Zámků snažili o vytvoření volného anglického parku se souborem drobných romantických staveb jako jsou chrám Přátelství, Obelisk nebo umělá jeskyně Podkova. Krajinnou kompozici navrhl Bernard Petri, autor úprav lednicko-valtického areálu.

Video

https://youtu.be/tHE9qN9lhs8

 

 

Ostatní aktivity

cykloturistika, vodní sporty

Turistické informace


Víte že


  • Všechny krásy a klenoty Litovelského Pomoraví je možné díky husté síti kvalitních cyklostezek zblízka poznávat ze sedla jízdního kola. Pro milovníky pěší turistiky jsou připraveny tři naučné stezky, které procházejí téměř celým územím Litovelského Pomoraví se všemi jeho pozoruhodnostmi. Nezapomenutelný pohled na CHKO skýtá také plavba po řece Moravě. http://www.strednimorava-tourism.cz/cil/sjezd-reky-moravy