Zřícenina kláštera Kartouzka v Dolanech


Nacházíte se:

 Zříceninu kartuziánského kláštera, zvanou Kartouzka, najdete na severozápadním okraji obce Dolany při cestě na Vésku. Klášter složil za husitských válek jako významná základna husitských vojsk. 

Pohled do historie

Působení přísného mnišského řádu kartuziánů, který byl založen roku 1084  ve Francii, se v českých zemích stalo módním ve 14. století. Zdejší kartuzie vznikla původně roku 1378 v Trzku u Litomyšle. O deset let později, roku 1388 se však mniši přestěhovali na dolanský ostroh. Samotářští mniši žili zvláštním životem. Pobývali dobrovolně osamoceni v temných prostorách. Proto se později začalo vězeňským kobkám říkat "kartouzy".

Dolanské kartuzii se staly osudným její strategická poloha a protihusitské vystupování prvního převora Štěpána Šrama. Dne 2. 2. 1425 byla kartuzie přepadena husity a dobyta. Husity opevněná kartuzie se tak stala významným opěrným bodem proti tehdejší katolické Olomouci. Tento scénář se pak opakoval ještě jednou, a tak v roce 1437 olomoučtí měšťané kartouzu raději odkoupili za 6000 dukátů a nechali ji zbořit, aby z ní nebylo možné znovu udělat opěrný bod při nájezdech na blízké město.

V sedmdesátých letech 20. století zde probíhal rozsáhlý archeologický průzkum, po jehož dokončení zůstaly vykopávky odkryté. Do dnešní doby se zachovaly základy zdí ambitů, křížové chodby, klášterního kostela Panny Marie, sakristie, mnišských domků, domku převora i zbytky opevnění. 

Tipy na pěší turistiku:

Pokud si chcete užít delší výlet, můžete se ke Kartouzce vydat  ze Svatého Kopečka po naučné stezce.

 

 

Turistické informace


783 16 Dolany