Sloup Nejsvětější Trojice - památka UNESCO - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Sloup Nejsvětější Trojice - památka UNESCO


Nacházíte se:
Olomouc

Patrně nejproslulejší památkou Olomouce je po zapsání na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí.

Sloup byl postaven v letech 1716-1754 jako okázalá oslava katolické církve a víry, částěčně vyvolaná pocitem vděčnosti za ukončení moru. Sloup je vysoký 35 m a představuje nejvyšší sousoší ČR. V roce 2000 byl zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Sloup je ozdoben více než čtyřiceti sochami. S velkolepou sochařskou výzdobou začal Filip Sattler. Po jeho smrti na něj navázal Ondřej Zahner a zlatník Šimon Forstner.

Sloupu dominují pozlacené měděné sochy Nejsvětější Trojice (Otec, Syn a Duch svatý) doprovázené archandělem Gabrielem na vrcholu a socha Nanebevzetí Panny Marie na dříku pod nimi.

Základna sloupu, tvořená třemi patry, je obklopena dalšími osmnácti sochami svatých a 4 reliéfy. Na nejvyšším patře se tkví socha Ježíše, sv. Anny, sv. Jáchyma, sv. Josefa a sv. Jana Křtitele. Spolu s nimi zde stojí sochy sv. Vavřince a sv. Jeronýma.

Na nejnižším patře lze vidět postavy sv. Mořice, sv. Václava, sv. Floriána, sv. Jana Kapistránského, sv. Antonína a sv. Aloise Gonzagu. Mezi těmito sochami jsou vytesány reliéfy dvanácti apoštolů. Na spodním patře pak můžete vidět 12 soch světlonošů.

Nechybí zde rovněž socha sv. Jana Sarkandera, jež stojí na druhém patře. Jan Sarkander působil na mnoha místech olomoucké diecéze a byl zde roku 1620 umučen. Sarkander byl blahoslaven až roku 1859 a svatořečen roku 1995 při příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla II. v Olomouci.

Sloup uvnitř ukrývá také malou kapli s reliéfy znázorňujícími oběti bohu Kaina, Ábela, Noema a Abraháma. Je zde vyobrazena také Ježíšova smrt na kříži. V pozadí tohoto reliéfu lze vidět města Jeruzalém a Olomouc.

Kaple je v sezoně otevřená, máte i možnost prohlídky s průvodcem.

Přímo na Horním náměstí můžete obdivovat mnoho dalších unikátních památek - soubor barokních kašen, olomouckou radnicí s orlojem a nedaleko si jistě všimnete věže kostela sv. Mořice.

Zavřít

Turistické informace


Horní nám. 583
779 11 Olomouc

Víte že


  • Stavitel sloupu, Václav Render, zemřel již během stavby a stihl postavit jen první patro. Na dostavbu sloupu byl, v souladu s jeho vůlí, věnován veškerý majetek, který po své smrti zanechal.
  • Vysvěcení sloupu dne 9. září 1754 se zúčastnila také císařovna Marie Terezie.
  • O pouhé čtyři roky později, když byla Olomouc obléháná pruskou armádou, byl sloup několikrát zasažen koulemi z pruských děl. Brzy po válce byl sloup opraven a do jeho dříku byla zasazena napodobenina dělové koule, která na tuto událost upomíná dodnes.

Osobnosti


  • Marie Terezie