Olomouc


Olomouc

Olomouc, stotisícová hanácká metropole, je správním centrem Olomouckého kraje a odedávna patří k nejvýznamnějším městům českého státu. Díky svojí poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po několik staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky. Olomouc, od roku 2000 zapsána díky Sloupu Nejsvětější Trojice na Seznam UNESCO, je po Praze druhá nejrozsáhlejší památková rezervace v ČR.

Pro svou atmosféru je Olomouc vyhledávaným střediskem řady kulturních, společenských a sportovních akcí. Více než čtyřicetiletou tradici má mezinárodní zahradnická výstava Flora Olomouc. Oblíbený je také Podzimní festival duchovní hudby či Mezinárodní varhanní festival. Své fanoušky si našly také mladší akce - Beerfest, Festival Flamenca nebo Olomoucký ½ maraton. Příjemnou relaxaci nabízí rozlehlé parky plné zeleně, moderní Aquapark, plavecký stadion i velká zoologická zahrada na Svatém Kopečku.

HORNÍ NÁMĚSTÍ A OKOLÍ

Sloup Nejsvětější Trojice

Jedinečné barokní sousoší, sahající do výše 35 m, vzniklo v letech 1716-1754 a je ozdobeno více než čtyřiceti sochami. Ve spodní části se nachází kaplička. Především v projekčním řešení je nejoriginálnějším projevem svého tvůrce Václava Rendera. Zapsán na Seznam UNESCO v roce 2000. Více informací...

Ve spodní části Sloupu Nejsvětější Trojice se ukrývá sezonně přístupná kaple. Během letní sezony je zde k dispozici průvodce, vždy od úterka do soboty v čase 9:00 - 17:00 hod.

Olomoucká radnice a orloj

Radnice je dominantou Horního náměstí. Z jižní fasády vystupuje arkýř kaple sv. Jeronýma, na východní straně lodžie. Zajímavostí je olomoucký orloj, jehož současná podoba je poplatná socialistickému realismu a byla vytvořena podle návrhů K. Svolinského. Více informací...

V budově radnice se nacházejí expozice k historii města, orloje a radnice. Všechny expozice jsou volně přístupné během úředních hodin magistrátu a v rámci prohlídek "Olomouc v kostce s průvodcem" spojených s výstupem na radniční věž. Produkce orloje se spouští denně ve 12:00 hod.

Caesarova kašna

Největší a umělecky nejnáročnější ze souboru šesti olomouckých kašen je Caesarova kašna na Horním náměstí, která byla vybudovaná v letech 1724-1725. Socha je dílem Jana Jiřího Schaubergera, nádrž vybudoval olomoucký architekt a kamenický mistr Václav Render.

Jezdecká socha představuje bájného zakladatele Olomouce, římského císaře Gaia Julia Caesara. Jeho tvář je idealizovaným portrétem v té době panujícího císaře Karla VI. Jezdec v ruce třímá svitek představující zakládací listinu Olomouce. Na skalisku jsou umístěny sochy dvou štítonošů se znaky Moravy a Dolního Rakouska, kteří personifikují soutok řek Moravy a Dunaje a vyjadřují i sounáležitost obou zemí. Socha psa odpočívajícího na skalisku symbolizuje loajalitu města k vládě Habsburků. Socha Caesara je umístěna tak, že svou tvář odvrací od olomoucké radnice směrem k Michalskému návrší, kde údajně stával tábor římských vojsk.

Kostel sv. Mořice

Kostel patří k nejvzácnějším stavbám pozdní gotiky na Moravě. Skutečným unikátem je pozdně gotické sousoší Krista na hoře Olivetské z poloviny 15. století při jižní zdi kostela. Varhany z roku 1745 jsou dílem vratislavského mistra Michaela Englera. Více informací...

Merkurova kašna

Kašna se sochou patrona obchodníků Merkura vznikla spoluprací Václava Rendera a Filipa Sattlera. Kašna byla postavena roku 1727 jako šestá a poslední z cyklu barokních olomouckých fontán s antickou tématikou. Posel bohů Merkur (Hermés) byl antickým bohem obchodu a zisku a jeho zpodobnění na ulici 8. května mělo být oslavou města jako významného obchodního centra.

Socha Merkura stojí na podstavci přírodních tvarů s trojicí chrličů ve tvaru delfínů. Merkur zvedá do výše hůl se dvěma propletenými hady. Zlatá berla měla přinášet štěstí a bohatství.

Herkulova kašna

Kašna na Horním náměstí vznikla v letech 1687-1688. Sochu Herkula vytesal gdaňský sochař Michael Mandík, nádrž fontány je dílem Václava Schüllera.

Herkulova kašna znázorňuje postavu bájného hrdiny a mýtického ochránce města, které se vzamatovávalo z Třicetileté války. Herkules je zahalen do pláště z kůže nemejského lva a kyjem zabíjí vícehlavého draka, který představuje lernskou hydru. Pod paží Herkules ochraňuje znak města - oživlou šachovanou orlici. Socha představuje vítězství rakouských vojsk nad Turky u Vídně roku 1683 a v té době panujícího císaře Leopolda I., chránícího obyvatele Olomouce a celé Moravy.

Ariónova kašna

Novodobá Ariónova kašna se nachází na nároží radnice. Námětem sochařské výzdoby je antická pověst o řeckém básníkovi, pěvci a hráči na kitharu Ariónovi, kterého zachránil z mořských vln delfín, přivábený Ariónovým zpěvem. Ariónova kašna vznikla v roce 2002 v rámci rozsáhlé rekonstrukce Horního nám. Je dílem zdejšího rodáka sochaře Ivana Theimera a architektky Angely Chiantelliové.

DOLNÍ NÁMĚSTÍ

Neptunova kašna

Neptunova kašna na Dolním náměstí je první a nejstarší ze souboru šesti olomouckých barokních kašen. Pochází z roku 1683. Na jejím vytvoření spolupracovali sochař Michael Mandík a olomoucký kameník Václav Schüller. Socha vyobrazuje Neptuna pohánějícího trojzubcem čtyřspřeží mořských koní.

Podle antické mytologie byl Neptun (Poseidon) vládcem vod a moří. Odznakem jeho moci byl zlatý trojzubec, kterým dokázal rozpoutat i utišit nejstrašnější bouře, rozdrtit skály i zabít nepřítele.

Podstavec sochy představuje skalisko rákosem a čtyři mořské koně, přičemž symbolika čísla 4 se vztahuje k prapočátku světa a také ke čtyřem kardinálním ctnostem: Statečnosti, Spravedlnosti, Moudrosti a Umírněnosti.

Mariánský sloup

Mariánský sloup tvoří dominantu Dolního náměstí. Byl postaven po morové epidemii v Olomouci (1713-1715) z iniciativy kameníka Václava Rendera. Více informací...

Jupiterova kašna

Jupiterova kašna byla dokončena jako poslední ze souboru šesti kašen v roce 1735, kdy původní socha svatého Floriána byla nahrazena sousoším Jupitera s orlem. Autorem nového sousoší je Filip Sattler, nádrž s podstavcem vytvořil Václav Render.

Důvodem výměny figury sv. Floriána za antického Jupitera byla snaha o námětové sjednocení celého souboru šesti barokních olomouckých kašen. Socha sv. Floriána byla převezena na městský statek do nedaleké Skrbně, kde stojí dodnes.

Jupiter (Zeus) je v antické mytologii vládcem všech bohů, pánem nebes, hromů a blesků. Socha Jupitera na olomouckém Dolním náměstí je zpodobněna s korunou na hlavě a se svazkem blesků, které se chystá použít jako zbraň proti nepříteli. Jupiter nejenže ovládal počasí, ale také rozhodoval o vítězství ve válce, což bylo také důležitým motivem pro realizaci Jupiterovy kašny v Olomouci.

SMĚREM K VÁCLAVSKÉMU NÁMĚSTÍ

Kostel sv. Michala

Nejstarší zmínka o kostelu pochází z roku 1260, nová barokní budova byla přistavena G. P. Tencallou v letech 1676-1699. Přístupná je křížová chodba, kaple sv. Alexeje, rajský dvůr s dětským koutkem, sklepení s podzimním jezírkem a poustevnou a věž s farním muzeem. Více informací...

Kaple sv. Jana Sarkandra

V místě novobarokní kaple stávala městská věznice, kde byl roku 1620 vyslýchán a umučen kněz Jan Sarkander, svatořečený v roce 1995 papežem Janem Pavlem II. Do dnešní podoby byla přestavěna v letech 1909-1912 architektem E. Sochorem. Více informací...

Vila Primavesi

Secesní vila vídeňské provenience vychází z anglické halové dispozice. V objektu se nachází galerie a restaurace. Více informací...

Jezuitský konvikt

Umělecké centrum Univerzity Palackého, jehož součástí je kaple Božího Těla. Více informací...

Chrám Panny Marie Sněžné

Barokní kostel vznikl v roce 1712 jako součást jezuitské univerzity. V roce 1778 přešel pod správu olomoucké vojenské posádky, přechodně byl využíván jako kasárna a skladiště. Bohoslužby v něm byly obnoveny na začátku 20. století. Na výzdobě interiéru se podíleli K. J. Harringer, J. K. Handke, J. Thomasberger a J. Sturmer. Více informací...

Kašna Tritonů

Kašna se sousoším, vytvořeným podle italských vzorů, je jednou z prvních realizací olomouckého kameníka Václava Rendera.

Kašna Tritónů, stojící na náměstí Republiky, je pokládána za umělecky nejhodnotnější z celého souboru šesti barokních kašen. Kašna vznikla v roce 1709, ale na své současné místo byla přesunuta až v roce 1890. Kašnu projektoval Václav Render, autor sochy však není znám.

V antické mytologii byl Tritón, syn vládce moří Poseidona, zobrazován jako obrovitá bytost, napůl člověk, napůl ryba. V případě olomoucké kašny má však figura Tritona podobu dítěte stojícího v oválné mušli, nesené atlanty, vodnáři a delfíny. Chlapec drží řetězy spoutané vzpínající se draky.

Arcibiskupský palác

Honosný raně barokní palác je od svého vzniku sídlem olomouckých biskupů a arcibiskupů. V současnosti se jedná o jediné veřejnosti zpřístupněné sídlo arcibiskupa ve střední Evropě. Více informací...

Lokalita Olomouckého hradu

Bývalý přemyslovský hrad je od roku 1962 národní kulturní památkou. Areál Olomouckého hradu, silně pozměněný pozdějšími úpravami a přestavbami, se nachází na Václavském návrší. Nejvýznamnější částí hradu je v současnosti novogotický dóm sv. Václava a částečně dochovaný románský biskupský palác s architektonicky cenným provedením okenních otvorů. Více informací...

TIP! Vyzkoušejte si jízdu na Ološlapu - pojízdném baru, v němž sedí, šlape a popíjí pivo skupina 10 lidí. Návštěvníkům i místním obyvatelům se tak naskýtá skvělá příležitost poznat historii města, pobavit se s přáteli u dobrého regionálního piva a odnést si netradiční zážitek. Poznávací jízdy na Ološlapu jsou určeny jak široké veřejnosti, tak i skupinám v rámci soukromých akcí. Ološlap vyjíždí denně v pravidelných intervalech od Pevnosti poznání.

TIP! Doporučujeme také poznávací plavby Olomouce po řece Moravě. Oblíbené výletní plavby po řece Moravě se pro letošní rok 2018 přesunuly na okraj Olomouce, do městské části Nové Sady. Důvodem je budování protipovodňových opatření, díky nimž se řeka uzavře. Nové přístaviště zájemci o plavbu najdou u občerstvení Posezení U Vodníka za kojeneckým ústavem. Standardní plavby zaberou 45 minut, soukromé jízdy však lze protáhnout až na 2 hodiny. Namísto výkladu o historii Olomouce se nyní účastníci plavby dozvědí poutavé informace o životě kolem řeky, které korespondují s klidným přírodním úsekem řeky.

TIP! Zážitkové vyjížďky a zkušební jízdy v Olomouci na dvoukolkách Ninebot - Segway. Nabídka turistických projížděk po historickém centru Olomouce nebo vyjížděk po okolní přírodě.Historické skvosty Olomouce z pohodlí dvoukolek lze obdivovat v rámci tří tras - mini okruh (40 min./450 Kč), základní okruh (70 min./600 Kč) a okruh rozšířený o parky a okolí (100 min./900 Kč). Více informací...

 

Turistické informace


Horní nám. (podloubí radnice)
779 11 Olomouc

Víte že


  • Světově respektovaný průvodce Lonely Planet Olomouc opakovaně označil za nejkrásnější město České republiky a za nejlepší z padesáti skrytých pokladů Evropy.
  • Olomouc byla v minulosti rovněž významným obranným centrem, což dokládají zachovalé fortové pevnosti a pozůstatky vojenského opevnění města. Řada objektů někdejší Císařsko-královské olomoucké pevnosti je dnes přístupná veřejnosti.
  • Historie Olomouce je spjata s osobnostmi světového významu. Pobýval zde např. Sigmund Freud, Wolfgang Amadeus Mozart, papež Jan Pavel II., císař František Josef I. či Marie Terezie.

Filmová místa


Město Olomouc
Moravská metropole je známá především svými jedinečnými historickými památkami. Význam Olomouce podtrhuje Univerzita Palackého, druhá nejstarší univerzita v ČR a sídlo moravského arcibiskupství.

Natáčelo se zde