Zámecký park Čechy pod Kosířem


Nacházíte se:
Čechy pod Kosířem
Zpevněné cesty, s jemným štěrkem

Zámecký park v Čechách pod Kosířem, rozkládající se na ploše 21,5 ha, patří mezi nejcennější romantické krajinářské realizace v České republice. Na jeho tvorbě se významnou měrou podílel hraběcí rod Silva-Tarouca, proslulý dlouhou tradicí zájmu o zahradní tvorbu. Objekt je také významný častými pobyty malíře Josefa Mánesa, který mohl koncepci parku významně ovlivnit.

V době Lichtenštejnů se zámecká zahrada skládala z více ploch převážně užitkového charakteru s okrasnými prvky. První etapa krajinářské přestavby proběhla v letch 1809-1835, kdy panství Čechy pod Kosířem již bylo v držení hraběcího rodu Silva-Tarouca, se nesla v duchu anglo-čínského stylu. Spočívala pouze v postupném vkládání rozvlněné a spletité struktury pěšin s roztroušenými skupinami dřevin a bylin do původní kompozice parku.

Nezásadnější krajinářská přestavba

Druhá etapa krajinářské přestavby (1835-1872) je pro rozvoj parku nejzásadnější. Tehdy byla vytvořena kompozice, která zůstala zachována v současném stavu porostů. Byly založeny oba rybníky a došlo také k zásadní modelaci terénu. V parku vznikly drobné stavby jako pseudogotická romantická Červená věž sloužící jako rozhledna a klasicistní Mánesův pavilon. V sousedství zámku byla vybudována pseudogotická oranžérie podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmana. Trojlist s erby do jejího průčelí navrhl sám Josef Mánes. Především však byla v zámeckém parku založena základní druhově jednoduchá struktura porostů s využitím dřevin z dřívějších etap vývoje.

Třetí etapa krajinářských úprav v období let 1872-1936 je spojena s osobností Františka Josefa II. Silva-Tarouca, který se velmi zajímal o zahradní tvorbu. Park byl ovlivněn moderním trendem dovozu cizokrajných dřevin především z Asie a Ameriky. V této etapě byly vysazeny především jehličnaté dřeviny.

Současný stav

Po této etapě park stagnoval. Od roku 1980 započala postupná obnova parku. Od roku 2008 je zámek s parkem majetkem Olomouckého kraje, jeho správa byla svěřena Vlastivědnému muzeu v Olomouci. Postupně probíají další revitalizační práce.

Prohlídku parku můžete absolovovat i s výkladem průvodce - je jednou z prohlídkových tras nabízených zámkem.

  Tipy v okolí

V Čechách pod Kosířem určitě navštivte také muzeum kočárů a hasičské muzeum. Obec Čechy pod Kosířem se nachází v západní části přírodního parku Velký Kosíř, jemuž dominuje stejnojmený vrchol  s rozhlednou. Dodnes přírodním parkem prochází tzv. Mánesova cesta, která Vás zavede do lázeňské obce Slatinice. Josef Mánes čerpal inspiraci také během výletů do okolní krajiny, která  i dnes doslova vybízí k výletům - více tipů: Mánesův kraj.

 Tipy na pěší turistiku

Vydat se můžete po žluté značce spojující Čechy pod Kosířem (bus) a Čelechovice na Hané (bus, vlak), nebo Čechy pod Kosířem a Slatinice (bus, vlak).

NS Velký Kosíř  - začíná v obci Čelechovice (bus, vlak) a zde také končí  (délka  cca 10 km - okruh, 10 zastavení). Je dostupná pěšky i na kole.

NS Velký Kosíř II  - navazuje volně na předchozí zmíněnou NS - začíná na vrcholu Velkého Kosíře vede přes Malý Kosíř do Slatinic (délka cca 8 km - okruh, 5 zastavení). Je dostupná pouze pěšky.

Cyklotipy:

Cyklotrasa 6034  Těšetice - Čechy pod Kosířem

Cyklotrasa 5028   Čechy pod Kosířem - Čelechovice

Zavřít

Turistické informace


Mánesova 1
798 58 Čechy pod Kosířem

Osobnosti


  • Josef Mánes