Moravská brána - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Moravská Brána


Nacházíte se:

Moravská brána je protáhlé údolí rozprostírající se mezi Oderskými a Hostýnskými vrchy, které se táhne od Přerova k Hranicím. Údolím protisměrně protékají řeky Bečva a Odra a kolem se se zvedají zelené kopečky.  

Už od pravěku tudy vedla významná migrační trasa zvěře i našich lidských předchůdců. Později tudy procházely významné kupecké stezky, tou nejdůležitější byla Jantarová stezka, po níže se převážel jantar od Baltského moře do Středomoří a opačným směrem se vozila sůl.

Videotip

Strážci Moravské brány

Bezpečí Moravské brány střežily hrady a starobylá města. Hlavním „strážcem“ a také dominantou je majestátní Helfštýnkterý je jedním z nejrozlehlejších hradních komplexů v Evropě.

V lesích přímo naproti Helfštýnu je zřicenina hradu Drahotuš, která mu sice nemůže konkurovat velikostí, zachovalostí, občerstvením a výhledy, ale nabízí něco jiného – klid a příjemnou procházku v přírodě. Obdobně je na tom i severněji umístěná zřícenina hradu Puchart, jejíž návštěvu můžete propojit s procházkou Potštátským skalní městem.   

Strohost středověkých hradů pak vyvažuje vzdušná elegance renesančního zámku v Hustopečích nad Bečvou s nejkrásnějším arkádovým dvorem na Moravě.

Unikátní Hranický kras

Víte, kde najdete nejhlubší zatopenou propast na světě? U Hranic. Hranická propast měří 519,5 metrů a to dosud nevydala všechna své tajemství, protože se zatím nepodařilo dosáhnout jejího dna. Obdobně unikátní jsou také Zbrašovské aragonitové jeskyně.    

Tvůrcem těchto unikátů je zdejší minerální voda – teplická kyselka, jejíž blahodárné účinky můžete vyzkoušet na vlastní kůži díky lázeňské péči, kterou skýtají lázně Teplice nad Bečvou

Po stopách lovců mamutů a učitele národů

Pokud se zajímáte o pravěk neměl by vaší pozornosti uniknout Přerov a Předmostí – právě tady kdysi sídlili lovců mamutů, o čemž svědčí hojné archeologické nálezy. V Přerově můžete navštívit  Památník lovců mamutů a odtud se vydat po naučné stezce až ke hliněné soše Mamutíka Toma.

Přerov je také spojený s Janem Amosem Komenským, který zde studoval na latinské škole (gymnáziu). Po něm je pojmenováno zdejší vlastivědné muzeum, jehož expozice jsou mimo jiné zaměřeny také na školství - k vidění jsou instalace školních tříd z různých období.

Technické poklady Moravské brány

Pokud se zajímáte o železnici a její historii, neměli byste minout Jezernické a Hranické viadukty a také tunel ve Slavíči. Všechny jmenované památky jsou spojeny s výstavbou Severní dráhy císaře Ferdinanda a jsou to nejen technické, ale i architektonické památky, které tvoří výraznou dominantu v krajině.

Velkým fenoménem Moravské brány bývaly větrné mlýny -  ve 30 letech 19. století tady bylo dle archivních záznamů cca 107 dřevěných větrných mlýnů! Je to logické, protož větrné mlýny byly stavěny v takových oblastech, kde převládaly stálé rovnoměrné větry – a právě vhodné vzdušné proudy se vyskytují v podhůří a na větších rovinách, jako je právě Moravská brána. Jen škod, že do dnešní doby se zahchovaly jen dva z nich: větrný mlýn v Partutovicích a ve Skaličce.

Cyklotipy

Moravská brána je protkána sítí značených turistických cest, cyklotras i naučných stezek. Za všechny zmíníme Cyklostezku Bečva a Jantarovou stezku

Gastrotip

Určitě byste měli okusit pivo z pivovaru Zubr, který za své pivní speciály získal nejdeno ocenění.

  předchozí  • 
1
2 3 ... 81  •  další
  předchozí  • 
1
2 3 ... 81  •  další